WorkRead.com

หางานมากกว่า 701 ตำแหน่ง

Country/ ประเทศ

City/ จังหวัด

Job Category/ หมวดหมู่

Employment Type/ ประเภทงาน

JOBS UPDATE/ งานมาใหม่

แสดงงานทั้งหมด


Bootstrap Example
×

โครงการ WorkRead.com เว็บไซต์ศูนย์กลางการหางานและการรับสมัครงาน

เนื่องด้วยในทุกๆปี จะมีนักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการหางานประจำ รวมทั้งผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงานใหม่ หรือนักศึกษาที่ต้องการหางานชั่วคราวทำ (Part-time) ในแต่ละจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำเว็บไซต์ www.WorkRead.com ขึ้น เพื่อให้บริษัทห้างร้าน ทั้งบริษัทขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการ SMEs และบริษัทขนาดเล็กในทุกจังหวัดทั่วประเทศสามารถลงประกาศรับสมัครงาน และให้ผู้ที่สนใจสมัครงานสามารถเข้ามาฝากประวัติได้ เพื่อให้ผู้ประกอบการและองค์กรต่างๆ
เข้ามาดูประวัติและติดต่อกับผู้สมัครงานได้โดยตรง โดย WorkRead.com เป็นโครงการเพื่อสังคมที่ต้องการช่วยเหลือนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่ต้องการสมัครงานหรือเปลี่ยนงานใหม่ในตำแหน่งงานในจังหวัดต่างๆ มีโอกาสได้รับการทำงานมากขึ้น ดังนั้น ผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์นี้ทั้งผู้สมัครและผู้ประกาศรับสมัครงาน จะไม่เสียค่าสมัครและค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านเข้าเยี่ยมชม www.WorkRead.com และใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์นี้ในการหางานและรับสมัครงาน

ขอแสดงความนับถือ
คณะผู้จัดทำ WorkRead.com